Khắc phục tình trạng Touch ID trên iPhone 6 bị lỗi Mặc dù iPhone 6 được người dùng đánh giá rất cao và chắc chắn để sở hữu