Trong quá trình sử dụng, chơi game, giải trí quá đà máy quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng máy bị sập nguồn do hết pin bên cạnh